Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Değerlendirme ve Durum Teşhis Çalıştayı

11.07.2021

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin 2021-2026 yılları için Yönetim Planı revizyon süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılmıştır. Bu kapsamında gerçekleşecek olan çalıştayların ilki, 8-9 Temmuz tarihlerinde Foça’da 22 kurumdan 50 kadar kurum temsilcinin katılımıyla düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) koordinasyon ve iş birliği, Akdeniz Koruma Derneği yürütücülüğü ve Özel Çevre Koruma Alanları Bölgesel Faaliyet Merkezi’nin (The Specially Protected Areas Regional Activity Centre, SPA-RAC) desteği ile “Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) Yönetim Planı’nın Detaylandırılması (2021-2026)” projesi, uygulanmaya başlamıştır. Proje ile Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi için deniz ve kıyı alanının entegre edildiği yönetim planının güncellenmesi sağlanacaktır.

İki aşamadan oluşan ve toplam uygulama süresi dokuz ay olan Proje’nin ilk aşaması, Foça ÖÇKB için mevcut durum analizinin yapılmasını, ikinci aşama ise Yönetim Planı’nın revizyonunu içermektedir. Bu kapsamda Yönetim Planı ve alan hakkında yetkili ve ilgili kurumları katılımıyla 8-9 Temmuz tarihlerinde, Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Değerlendirme ve Durum Teşhis Çalıştayı düzenlenmiştir.

Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisinde, 22 kurumdan 50 kadar kurum temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda; Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürüttüğü “Foça ÖÇK Bölgesi’nde Önemli Denizel Habitatların Haritalandırılması ve Balıkçılık Faaliyetlerine Karşı Kırılganlıkların Değerlendirilmesi Projesi” Dr. Gökhan Kaboğlu tarafından, WWF Türkiye’nin Foça’da yürüttüğü “Küçük Ölçekli Balıkçılığın Ortak Yönetimi” projesi Timuçin Dinçer tarafından sunulmuştur. Katılımcı kurum temsilcileri balıkçılık, doğa ve çevre, arkeoloji ve kültür, tarım, turizm ve tanıtım konu başlıkları üzerindeki grup çalışmalarıyla Foça ÖÇKB Yönetim Planı için gelecek beş yıllık vizyon ve hedeflerini, ÖÇKB’ye yönelik tehditleri ve kaynak değerleri ortaya koymuştur.

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki (ÖÇKB) biyolojik çeşitliliği, tarihi ve kültürel kaynakları korumak, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılarak, sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde bölgenin ekonomik gelişmesini sağlamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla Foça ÖÇKB’nin 2011-2015 ve 2016-2020 yıllarını kapsayan Yönetim Planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz yıllarda hazırlanmıştır.